•Marques sense departament de comunicació intern.
•Marques amb departament de comunicació intern que volen un reforç en algun canal concret.
•Marques sense grans pressupostos de publicitat interessades en aparèixer a mitjans de comunicació sense ser anunciants.